Atria käynnistää sianlihan viennin Kiinaan. Atria Suomi Oyj on saanut kiinalaisviranomaisilta vahvistuksen sianlihan vientiluvasta. Suomalaisyritys pyrkii käynnistämään lihanviennin mahdollisimman pian. Vientilupa on merkittävä asia Atrian liiketoimintojen kannalta.

Atrian Nurmon tehdas. Kuva: Creative Commons.

Kiinan viranomaisten päätös tarkoittaa käytännössä, että Atrian Nurmon tuotantolaitoksella on vientiä varten laitoskohtaisen lupa.

Sianlihankasvattajat ja maan hallitus ovat ottaneet vientiluvan ilolla vastaan. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) pitää Kiinan päätöstä parhaana uutisena suomalaiselle sianlihatuotannolle pitkään aikaan.

”Suomalaisen sianlihan tuottajahinta on alhaisin EU:ssa. Päätös antaa uskoa tulevaan sianlihantuottajille. Se on merkittävä askel hallituksen tavoitteessa löytää uusia vientimarkkinoita suomalaisille elintarvikkeille ja parantaa siten ruoan kauppatasetta”, Tiilikainen sanoo.

Suomalaisella ruoalla arvoa maailmalla

Vientilupa-asiaa kiinalaisten kanssa pitkään neuvotellut maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio näkee päätöksen perustuneen Kiinan viranomaisten sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja MMM:n pitkäjänteiseen yhteistyöhön.

copy-of-img_0102
Suomalainen sianliha maistuu maailmalla. Kuva. Heikki Kähkönen.

”Yhteistyö kiinalaisten kanssa tulee varmasti tiivistymään ja tätä kautta voidaan edistää muutakin suomalaista vientitoimintaa. Myös muu viranomaisten välinen yhteistyö kuten sähköisten vientitodistusten käyttöönotto tulee lisäämään vientiä”, Husu-Kallio uskoo.

Keskustan kansanedustaja ja itsekin sianlihantuottajana toimiva Pertti Hakanen pitää Kiinan päänavausta jopa uutena Nokiana. Hakanen sanoo Maaseudun Tulevaisuudessa, että suomalainen puhdas ruoka on tuote, jolla on markkina-arvoa maailmalla.

”Aivan turhaan elinkeinoa leimataan auringonlaskun alaksi. Ken tietää, vaikka suomalainen arktinen ruokabrändi olisikin seuraava Nokia”, Hakanen iloitsee.

Facebook kommentit
JAA